Technika

 

 
Úvod Potřebné doklady Přihláška Fotogalerie Testy Technika

 

Ovládání a údržba vozidla pro ŘP skupiny B

 

1.    Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

2.    Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky.

3.    Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost.

4.    Jaké jsou nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy?

5.    Popište postup při výměně kola.

6.    Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá?

7.    Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu.

8.    Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjeni akumulátoru a mazáni motoru řidiči vozidla a signalizaci případných projevů poruch během jízdy vozidla.

9.    Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy vozidla, signalizaci teploty chladící kapaliny řidiči a postup, došlo-li k přehřátí motoru (např. při dlouhém couvání nebo popojíždění v koloně apod.).

10.  Popište jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jeho životnost.

11.  Popište, jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými způsoby lze ovlivnit její životnost.

12.  Popište, jakou funkci plní u vozidla převodovka a k čemu slouží její synchronizace.

13.  Popište, jakou funkci plní na vozidle tlumiče pérování, projevy jejich nesprávné činnosti na technický stav vozidla a bezpečnost jízdy.

14.  Popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny a její doplňování, co signalizuje rozsvícení kontrolky brzdového systému na přístrojové desce řidiče.

15.  Popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle, proč se nesmí za jízdy vypínat motor.

16.  Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody.

17.  Popište účel antiblokovacího systému (ABS) na vozidle a kontrolu jeho ho správné funkce.

18.  Popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla.

19.  Popište postup při ošetření akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost.

20.  Popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla, jejich umístění.

21.  Popište jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla.

22.  Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce (volantu) vozidla. (Viz učebnice)

23.  Popište postup při připojení tažného lana.

24.  Popište postup při připojení přívěsu.

25.  Vyjmenujte povinné vybavení vozidla.

 

 

1.       Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

Vnější kontrola

-         čistota skel, osvětlení, odrazek, SPZ

-         kontrola světel: vpředu – obrysová (parkovací), potkávací, dálková, směrová

-         vzadu – koncová, brzdová, mlhová, zpětný světlomet pro couvání, osvětlení SPZ, směrová

-         kontrola kol a pneumatik:

-         tlak v pneumatikách – nahuštění

-         opotřebení pneu (min. hloubka dezénu 1,6mm)

-         stav pneumatik - žádné boule, trhliny apod.

-         disky kol bez poškození, správně dotažené šrouby (upevnění kol)

-         únik kapalin, výbava vozidla, platnost STK a emise

-         činnost stěračů, ostřikovačů, houkačky

Pod kapotou

-         kontrola množství - oleje, chladící kapaliny, brzdové kapaliny, kapaliny do ostřikovačů

-         kontrola napnutí klínového řemene

-         kontrola baterie (akumulátoru) - hladina elektrolytu, dotažení a čistota kontaktů

Po vyjetí

-         průběžné sledování kontrolek a ukazatelů na palubní desce

-         kontrola brzd

-         kontrola řízení: řízení jde zvolna, bez vůle

 

2.       Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky.

Tlak kontrolujeme tlakoměrem, hustíme na tlak předepsaný výrobcem automobilu, náhradní kolo hustíme nejméně na tlak nejvyšší na vozidle (správný tlak je uvedený v návodu k použití a také na nálepce uvnitř automobilu).

Dezén kontrolujeme hloubkoměrem, alespoň 3x po obvodu kola a 3x po šíři běhounu (kvůli možnému nerovnoměrnému sjíždění

pneumatiky), minimální hloubka 1,6 mm. Nesmí být obnažena kordová vrstva

 

3.       Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost.

Kontrolujeme tlak, dezén (viz otázka 2.), jiná poškození (boule, vrypy, odřeniny, obnažení vnitřní konstrukce), dotažení šroubů, stav ráfků

Životnost ovlivňuje

-         chybné nahuštění, chybná geometrie nápravy – pneumatika se sjíždí nerovnoměrně.

-         prudké brždění a prokluzování kol – zvýšené opotřebování.

-         díry na vozovce – poškození vnitřní konstrukce pneumatiky (boule), v krajním případě až proražení pneumatiky, zkroucení disku kola.

-         hmotnost vozidla, uskladnění montáž

 

4.       Jaké jsou nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy?

Příčiny poškození

-         nejčastější příčinou je propíchnutí, proražení pneumatiky po najetí na ostrý předmět (hřebík, střepy, ostrý kámen apod.) - při ztrátě tlaku

-         v  pneumatice vozidlo nedrží daný směr jízdy ( tzv.„táhne“ ke straně)

-         nevyvážení kol, poškození výpletu pneu – ve vyšších rychlostech se projevuje vibracemi kol,které se citelně přenášejí do volantu

-         jednostranné ojetí (špatná geometrie řízení)

-         probrždění – plošky na pneu

 

5.       Popište postup při výměně kola.

-         Zastavíme co nejdříve na bezpečném místě. Zajistíme vozidlo ruční brzdou a zařazením prvního rychlostního stupně (nebo zpátečky), zapneme výstražná směrová světla. Do předepsané vzdálenosti umístíme výstražný trojúhelník (na dálnici  min.100 m, na silnici min.50 m, v obci podle potřeby).

-         Máme-li po ruce vhodný předmět, podložíme jím pro jistotu kola na opačné straně vozidla. Připravíme si rezervní kolo, hever a klíč na kola.

-         S vozidlem stále na zemi povolíme matice (šrouby) a potom vozidlo pomocí heveru zvedneme. Místa pro vložení heveru jsou zpravidla na prazích automobilu označena např. šipkou nebo ryskou.

-         Vyměníme kolo a našroubujeme matice, ale neutahujeme je. Spustíme auto na zem a nyní můžeme křížem pevně dotáhnout matice.

-         Na závěr zkontrolujeme tlak v pneumatice. Uklidíme nářadí. Nezapomenout na trojúhelník. Většinou je pneu jen na nouzové dojetí, proto zajedeme do pneu-servisu opravit defekt.

 

6.       Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá?

Zážehový motor

-         Nasává směs paliva se vzduchem. Po stlačení je palivo zažehnuto elektrickou jiskrou pomocí zapalovací svíčky.

-         Palivo: benzin nebo plyn (LPG)

Vznětový motor

-         Nasává vzduch, který potom stlačuje až v poměru 1:20. Teplota stlačeného vzduchu tak stoupne až na 800°C, potom je do válce pod tlakem vstříknuto palivo, které se vlivem teploty samo vznítí.

-         Palivo: motorová nafta

 

7.       Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu.

Kontrola – před jízdou, než nastartujeme motor, vozidlo musí stát na rovině, vyjmeme a očistíme měrku, vložíme měrku zpět do motoru a opět vyjmeme, vidíme výšku hladiny oleje, musí být mezi minimem a maximem

Doplňování - odšroubujeme víčko na motoru a postupně po malých dávkách doléváme stejný druh, průběžně kontrolujeme měrkou správnou hladinu, abychom olej nepřelili

Interval výměny oleje - určuje výrobce vozidla (viz návod k vozidlu), u starších motorů nejčastěji po 10 000 km, moderní motory mají interval až 30 000 km, pokud vozidlo najezdí jen velmi málo kilometrů, doporučuje se měnit olej alespoň každé dva roky.

 

8.       Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjeni akumulátoru a mazáni motoru řidiči vozidla a signalizaci případných projevů poruch během jízdy vozidla.

Porucha dobíjení akumulátoru (baterie) i mazání motoru jsou signalizovány kontrolkami červené barvy. Při správné činnosti musí obě zhasnout po nastartování. Pokud se rozsvítí za jízdy, musíme zastavit vozidlo a vypnout motor, vážná závada.

 

9.       Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy vozidla, signalizaci teploty chladící kapaliny řidiči a postup, došlo-li k přehřátí motoru (např. při dlouhém couvání nebo popojíždění v koloně apod.).

Kontrola a ošetřování

-         Pravidelně kontrolujeme množství chladící kapaliny ve vyrovnávací nádržce, doléváme ve správném poměru destilovanou vodu a nemrznoucí přípravek

Postup při přehřátí motoru (normální provozní teplota motoru je 80 – 90stC)

-         Zastavíme na vhodném místě. Vypneme motor, otevřeme kapotu, neotvíráme nádržku – hrozí opaření!!

-         Po několika minutách se chladící kapalina přestane vařit, potom zkontrolujeme její hladinu a případně kapalinu doplníme.

-         Pokud se motor kvůli závadě za jízdy stále přehřívá, je možné dojet nouzově do servisu, pokud stále hlídáme teplotu necháváme motor

-         při přehřátí vychladnout. Zahřívání motoru lze zpomalit zapnutím topení (odebírá teplo z motoru).

Signalizace – kontrolujeme za jízdy teploměr chladící kapaliny na přístrojové desce ve vozidle.

 

10.   Popište jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jeho životnost.

Katalyzátor zbavuje výfukové plyny jedovatých látek (drobní keramické kanálky pokryté vrstvičkou platiny). Nachází se na výfukovém potrubí mezi motorem a tlumičem výfuku. Vozidla s katalyzátorem musí používat bezolovnatý benzin (natural), nesprávné palivo katalyzátor zničí. Katalyzátor je náchylný na poškození v důsledku nepravidelné dodávky paliva do motoru. Kvůli tomu se moderní automobily nesmí roztlačovat nebo roztahovat na laně, nesmí jim zcela dojít palivo, řidič by se měl vyvarovat dlouhého startování.

 

11.   Popište, jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými způsoby lze ovlivnit její životnost.

Spojka je umístěna mezi motorem a převodovkou, slouží k přerušení jejich spojení. Tím umožňuje změnu převodového stupně (řazení), zastavení, plynulé rozjíždění.

Spojka v osobních automobilech se skládá z kotoučů, které o sebe třou, čímž vzniká teplo. Spojku proto nepálíme příliš dlouhým prokluzováním, při rozjezdu ji nepřetěžujeme zbytečně velkým přidáváním plynu. Mechanizmus spojky se zbytečně opotřebovává i dlouhým držením sešlápnutého pedálu, proto např. při čekání na křižovatce vyřazujeme rychlost a pouštíme pedál spojky.

 

12.   Popište, jakou funkci plní u vozidla převodovka a k čemu slouží její synchronizace.

Převodovka umožňuje hospodárně využívat sílu motoru (při rozjezdu požadujeme velkou sílu, ale stačí nízká rychlost vozu, při rychlé jízdě naopak chceme aby motor pracoval co nejhospodárněji). Mění poměr ve kterém se otáčí motor a kola.

Synchronizace usnadňuje řazení rychlostních stupňů. Stará se o to, aby do sebe ozubená kola v převodovce při řazení správně zapadla (vyrovnává otáčky ozubených kol při řazení jednotlivých rychlostních stupňů).

 

13.   Popište, jakou funkci plní na vozidle tlumiče pérování, projevy jejich nesprávné činnosti na technický stav vozidla a bezpečnost jízdy.

Funkce: Tlumiče pérování se používají k tlumení a zastavení kmitů pružin při pérování. Zajišťují tím neustálý styk kola s vozovkou.

Projevy nesprávné činnosti: Kolo odskakuje od vozovky. Kvůli tomu se prodlužuje brzdná dráha, vozidlo nedrží dobře na vozovce. Snížená účinnost tlumičů se dále projevuje větším nakláněním vozidla v zatáčkách. Správnou funkci tlumičů pérování lze zkontrolovat pouze v autoservisu.

 

14.   Popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny a její doplňování, co signalizuje rozsvícení kontrolky brzdového systému na přístrojové desce řidiče.

Kontrola a doplňování

-         Hladinu brzdové kapaliny kontrolujeme pomocí rysek na nádržce.

-         Brzdovou kapalinu je třeba každé dva roky měnit. Správný druh určuje výrobce vozidla (viz návod k používání), kapaliny se liší podle bodu varu.

-         Stárnutím absorbuje brzdová kapalina vzdušnou vlhkost a tím se její bod varu snižuje. V krajním případě může vozidlo přestat brzdit.

Signalizace

-         Kontrolka signalizující nedostatek brzdové kapaliny, případně nízký tlak v kapalinové soustavě, u některých vozů též zataženou ruční (parkovací) brzdu

-         Kontrolka signalizující opotřebení brzdového obložení

-         Rozsvítí-li se červená kontrolka – nepokračovat v jízdě.

 

15.   Popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle, proč se nesmí za jízdy vypínat motor.

-         Posilovače slouží ke snížení síly, nutné k ovládání vozidla (snazší brždění a zatáčení).

-         Všechna osobní vozidla jsou vybavena podtlakovým posilovačem brzd (využívá podtlak v sacím potrubí motoru), který však pracuje jen tehdy, když se otáčí motor. Po vypnutí motoru v posilovači zbývá podtlak potřebný na jedno až dvě zabrždění, potom je již řidič odkázaný jen na vlastní sílu a účinnost brzd je tak výrazně nižší, tím se prodlouží brzdná dráha.

-         Posilovač řízení snižuje ovládací sílu řidiče na volant. Mají ho jen některá osobní vozidla, jedná se o hydraulické a nebo elektrické zařízení, které funguje také jen při běžícím motoru. Výpadek posilovače se projeví „zatuhnutím“ volantu.

 

16.   Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody.

Kotoučová brzda

-         Brzdící účinek je vyvolán působením brzdových destiček uchycených v brzdovém třmenu na brzdový kotouč, který je pevně spojen s nábojem kola.

-         Předností kotoučové brzdy je oproti bubnové brzdě lepší odvod tepla, vyšší účinnost, menší hmotnost a snazší údržba.

-         Opotřebované brzdové destičky poškozují kotouč a mají nižší účinnost, je proto třeba zajistit jejich včasnou výměnu.

Bubnová brzda

-         Brzdový váleček rozpírá brzdové čelisti s obložením proti brzdovému bubnu, na něm je upevněno kolo

-         Bubnové brzdy mají nižší účinnost, proto se dnes používají již jen v lehčích a méně výkonných osobních automobilech na zadní nápravě.

 

17.   Popište účel antiblokovacího systému (ABS) na vozidle a kontrolu jeho ho správné funkce.

-         Při intenzivním (nouzovém) brždění mají kola především na kluzkém povrchu tendenci se zablokovat. Vozidlo se potom pohybuje ve smyku a nelze jej řídit. ABS zajišťuje, že se kola při brždění nikdy zcela nezablokují a vozidlo tak reaguje na řízení. (Kolo, které se přestane otáčet, přijde signál do řídící jednotky, která sníží brzdnou sílu u zablokovaného kola, kolo se opět otáčí.)

-         To, že je ABS v činnosti, poznáme podle charakteristického rytmického dunivého zvuku a současně podle pulsujícího pedálu brzdy.

-         Poruchu ABS signalizuje oranžová kontrolka na přístrojové desce. Brzdy přitom zůstávají funkční a s vozidlem lze pokračovat v jízdě.

-         Správnou funkci lze také ověřit na volné silnici nebo na parkovišti prudkým přibržděním.

 

18.   Popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla.

-         Nesprávná geometrie (sbíhavost) kol přední nápravy se projevuje nerovnoměrným sjížděním pneumatik (jen na jedné polovině).

-         Při uvolnění volantu za jízdy auto nedrží přímý směr a má tendenci zatáčet.  (Může být i vyšší spotřeba, větší ovládací síla na volantu.)

 

19.   Popište postup při ošetření akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost.

Ošetřování

-         Pravidelně kontrolujeme hladinu elektrolytu ve všech článcích baterie. Elektrolyt musí být vždy nad horní hranou olověných desek, správně má hladina dosahovat po rysku.V případě potřeby doléváme destilovanou vodu, kyselina (H2SO4) se z baterie neodpařuje. Moderní bezúdržbové baterie již od řidiče tuto kontrolu nevyžadují, jsou pevně uzavřené a neodborné zásahy vůbec neumožňují.

-         Kontrolujeme dotažení a čistotu kontaktů. Upevnění baterie.

Životnost

-         Nevybíjíme akumulátor např. zbytečným svícením zaparkovaného vozu, častým, dlouhým startováním, zejména v zimě se vyhýbáme krátkým pojížďkám (baterie se nestihne dobít), doplňujeme elektrolyt.

-         Před zimou dáme proměřit sílu akumulátoru, případně jej necháme dobít.

-         Pokud vozidlem nejezdíme, nejméně jednou za 3 měsíce necháme nabít akumulátor (baterii)

 

20.   Popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla, jejich umístění.

-         Pojistky chrání elektrická zařízení automobilu před poškozením při zkratu. Pojistky jsou nejslabším místem v obvodu. Při průchodu nadměrného proudu se přepálí drátek v pojistce , tím dojde k přerušení obvodu a ochraně el. zařízení (např. autorádia…)

-         Pojistková skříň se zpravidla nachází v kabině pod palubní deskou (viz návod k používání).

-         Pojistky pro elektrická zařízení motoru jsou ve zvláštní pojistkové skříni v motorovém prostoru.

 

21.   Popište jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla.

-         Na světlometech jsou zezadu umístěná víka. Po jejich odklopení lze vyjmout a vyměnit poškozenou žárovku, některé žárovky se musí pootočit, aby zapadly.

-         U halogenových žárovek dbáme abychom se nedotkli skleněné baňky žárovky (dotýkáme se jen kovového konce). Hrozí její zešednutí, snížení svítivosti či prasknutí žárovky. Mastnotu lze ze žárovky odstranit např. lihem, technickým benzínem nebo podobným čističem.

-         U moderních automobilů je kvůli nedostatku místa v okolí světlometů často nutné svěřit i výměnu žárovky servisu (bývá nutná demontáž baterie apod.).

-         Pozor na stejný příkon a provedení žárovek

 

22.   Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce (volantu) vozidla. (Viz učebnice)

-         Červené kontrolky - porucha brzdové soustavy, zatažená ruční brzda; opotřebované brzdové obložení; porucha dobíjení baterie; porucha mazání motoru

-         Zelené kontrolky - obrysová (parkovací) světla; potkávací světla; přední mlhová světla

-         Modré kontrolky - dálková světla

-         Oranžové kontrolky – zadní mlhová světla, vyhřívaní zadního skla

-         Tento výčet zahrnuje jen nejdůležitější kontrolky pro hrubou orientaci na palubní desce, další kontrolky a symboly na ovladačích proberete během  seznámení s vozidlem. Před jízdou v novém automobilu si přečtěte návod k obsluze.

 

23.   Popište postup při připojení tažného lana.

-         Lano upevňujeme k pevným částem karoserie (vlečná oka pod nárazníkem) – na místa určená výrobcem vozidla. Vzdálenost mezi vozidly musí být 2,5 - 6 metrů, lano musí mít v polovině  své délky červený praporek a nebo destičku o rozměrech nejméně 30x30 cm. Za zadní sklo vlečeného vozidla umístíme výstražný trojúhelník.

-         Při vlečení nesmí být překročena rychlost 60 km.h-1. Vlečné vozidlo musí mít vždy rozsvícená potkávací světla, vlečené vozidlo musí být osvětlené za snížené viditelnosti.

-         Na laně nesmějí být vlečena vozidla s poškozenými brzdami nebo řízením, ani vozidla s přívěsem. Ve vlečeném vozidle smí být pouze řidič.

-         Vlečené vozidlo na laně musí mít bez závad brzdy a řízení. Udržovat stále natažené lano při vlečení.

-         Před vlečením vozidla si řidiči musí domluvit signály.

 

24.   Popište postup při připojení přívěsu.

-         Zkontrolujeme tažné zařízení. Otevřeme páku na oji vozíku a nasadíme vozík na tažné zařízení automobilu. Zavřeme páku a zkontrolujeme zda řádně zapadla její pojistka. Páku zajistíme další pojistkou (šroubek, zámek, dle provedení).

-         Do oka na tažném zařízení automobilu zapojíme pojistná lana a do zásuvky zapojíme elektroinstalaci. Vyzkoušíme správnou funkci osvětlení.

 

25.   Vyjmenujte povinné vybavení vozidla.

-         zvedák

-         klíč na kola

-         náhradní kolo s pneumatikou nahuštěnou minimálně na nejvyšší tlak pneu na vozidle

-         nářadí na odstraňování jednoduchých závad

-         náhradní žárovky vnějšího osvětlení (od každého druhu jedna)

-         náhradní pojistky (od každého druhu jedna)

-         výstražný trojúhelník

-         autolékárnička

-         reflexní vesta

 

Zpět

wz